Jak zagrać na gitarze Tryumfy Króla Niebieskiego – chwyty i tekst

tryumfy króla niebieskiego chwyty

Tryumfy Króla Niebieskiego

*Pobierz tekst z chwytami w PDF

G          G       D        G

Triumfy Króla niebieskiego

G            G        D     G

zstąpiły z nieba wysokiego.

D              A       D

Pobudziły pasterzów,

D                 A         D      

dobytku swego stróżów

D         G       D        G       D7         G

śpiewaniem, śpiewaniem, śpie-wa-niem.

 

G                   G        D       G
Chwała bądź Bogu w wysokości,

G              G      D       G
a ludziom pokój na niskości.

D                  A      D
Narodził się Zbawiciel,

D                         A   D
dusz ludzkich Odkupiciel
D       G   D       G   D7      G
na ziemi, na ziemi, na zie-mi.

 

G           G     D        G
Zrodziła Maryja Dziewica

G               G       D        G
wiecznego Boga bez rodzica,

D                      A      D
by nas z piekła wybawił,

D                       A      D
a w niebieskich postawił
D    G       D    G       D7    G
pałacach, pałacach, pa-ła-cach.

G             G         D         G

Pasterze w podziwieniu stają,

G         G          D      G
triumfu przyczynę badają,

D                 A        D
co się nowego dzieje,

D                        A      D
że tak światłość jaśnieje,
D         G     D        G     D7        G
nie wiedza, nie wiedza, nie wie-dza.

 

G               G         D       G
Że to Bóg, gdy się dowiedzieli,

G                G         D      G
swej trzody w polu odbieżeli,

D                      A   D
spiesząc na powitanie

D                 A           D
Do Betlejemskiej stajni
D         G    D         G    D7         G
Dzieciątka, Dzieciątka, Dzie-cią-tka.

 

G                G            D      G
Niebieskim światłem oświeceni,

G            G              D  G
pokornie przed nim uniżeni,

D                       A          D
Bogiem Go być prawdziwym

D                 A        D
z serca afektem żywym
D       G   D      G   D7        G
wyznają, wyznają, wy-zna-ją.

 

G        G      D         G
I które mieli z sobą dary

G               G     D    G
Dzieciątku dają na ofiary:

D                   A       D
przyjmij, o Narodzony

D                   A       D
nas i dar przyniesiony
D       G    D       G   D7       G
z ochotą, z ochotą, z o-cho-tą.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.