Warunki programu partnerskiego JakZagrac.pl

Warunki programu partnerskiego JakZagrac.pl

Program partnerski został powołany przez JakZagrac.pl. Odpowiedzialnym za program partnerski jest Grzegorz Myszor, który dokonuje czynności gospodarczych jako beneficjent inkubatora przedsiębiorczości Twój Startup. Czynności prawne będą realizowane zgodnie z poniższymi danymi:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój Startup (Grzegorz Myszor)
ul. Żurawia 6/12, lok. 766
Polska, 00-503 Warszawa
NIP: 5213641211, REGON: 146433467, KRS: 0000442857,

Część 1 – Informacje ogólne

 1. Rejestrując się do programu partnerskiego, akceptujesz niniejsze warunki i stajesz się partnerem. Partnernabywa prawa do prowizji ze sprzedanych produktów oraz uslug na JakZagrac.pl, które zostały sprzedane ze wsparciem partnera.
 2. Systemem, który śledzi działaia klientów, źródło ich wejścia na stronę JakZagrac.pl oraz dokonane przez nich zakupy to wtyczka do systemu WordPress: WP Affiliate Manager
 3. Każdy partner otrzymuje unikalny link śledzący przypisany do jego konta partnerskiego, dzięki któremu system przypisuje użytkownika/klienta do konkretnego partnera, który sprowadził go na JakZagrac.pl.
 4. Użytkownik, który wejdzie na JakZagrac.pl przez link partnera zostaje mu na 30 dni przypisany. Jeśli w tym czasie dokona zakupu, partner otrzymuje prowizję od tego zakupu.
 5. Panel partnera jest dostępny pod adresem: https://jakzagrac.pl/affiliate-home/

Część 2 – Prowizje i płatności

 1. Prowizja za sprzedaż kursu wynosi niezmiennie 20% dla każdego rodzaju sprzedaży i dla każdego partnera.
 2. Jeśli kurs jest sprzedawany promocyjnej cenie np. 100zł zamiast 150zł, to partner otrzmuje 20% od 100zł – czyli od wysokości realnej kwoty, którą zapłacił klient.
 3. Minimalna wypłata to 100zł, płatna na konto bankowe.
 4. Wypłata jest realizowana raz w miesiącu w okresie do 10-tego dnia danego miesiąca. Jeśli środki z danego miesiąca nie przekroczą kwoty 100zł, wtedy przechodzą na kolejny miesiąc.
 5. Wypłata może zostać zrealizowana na podstawie:
  1. Faktury za świadczenie usług promocyjnych – w przypadku nawiązania współpracy z inną firmą.
  1. Umowa zlecenie – w przypadku partnera, który osobiście świadczy usługi promowania JakZagrac.pl
 6. Jeśli umowa jest realizowana na podstawie umowy zlecenie, należny jest państwu podatek PIT. Dokument potwierdzający wysokość wypłat dlo rozliczenia rocznego PIT zostanie wysłany w roku następującym po roku otrzymania min. jednej wypłaty na podstawie umowy zlecenie.
 7. W przypadku zakończenia współpracy przed osiąnięciem wymaganego progu płatości, partner ma prawo wypłacić zarobione środki, które zebrał świadcząc usługi promocji.

W duchu uczciwości powyższe warunki oraz regulamin nie zawierają zbędnych aktów prawnych. Strony zobowiązując się do respektowania powyższych warunków w czasie współpracy.

Wersja 1 – Kraków, 13.04.2020r.