Jak zagrać kolędę Pójdźmy wszyscy do stajenki na gitarze + Chwyty + Tekst

Pójdźmy wszyscy do stajenki

*Pobierz tekst z chwytami w PDF

G
Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki
C     D         G       e        D            G
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego
C     D         G       e        D            G
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego

G
Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów czekany
C         D         G     e        D                   G
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony
C         D         G     e        D                   G
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony

G
Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie
C          D     G          e       D                           G
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy
C          D     G          e       D                           G
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy

G
Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony
C           D            G           e              D                  G
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem
C           D            G           e              D                  G
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem