Jak zagrać na gitarze Chrystus Pan, Boży Syn – Chwyty i tekst

Chrystus Pan, Boży Syn

*Pobierz tekst z chwytami w PDF

G                    e               a7                  D7
Chrystus Pan Boży Syn, Zbawca nasz zgodził się
G                                                      C
Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał,
             G                      a                      G
ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że
                 C    a        G              D
Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.
            G                              e
Wywyższony bądź, Jezu Baranku mój.
          a7            D                     G     D
Tyś jedyny odkupiciel, Tyś mój Król!
            G                              e
Wywyższony bądź, Boży Baranku!
                     a7                      D                        G
Przed Twym tronem, dziś Najwyższy składam hołd!