Jak zagrać na gitarze Duszo ma Pana chwal – Chwyty i tekst

Duszo ma Pana chwal

*Pobierz tekst z chwytami w PDF

                  G              D         A                h
Ref. Duszo ma, Pana chwal, oddaj Bogu cześć,
G              D           A
Świętemu śpiewaj pieśń.
             G               h    G  A    h
Z mocą wywyższaj go, duszo ma,
G                A           D
Uwielbiam Boże, Cię.

   G       D                     A               h
1.Nowy dzień wraz ze wschodem słońca,
          G            D                A            h
Znów nadszedł czas, by Ci śpiewać pieśń.
    G                      D                 A                         h
Cokolwiek jest już za mną i to wszystko co przede mną
G                 D                        A         D
Wiem, będę śpiewać, gdy nadejdzie zmrok.

                  G              D         A                h
Ref. Duszo ma, Pana chwal, oddaj Bogu cześć,
G              D           A
Świętemu śpiewaj pieśń.
             G               h    G  A    h
Z mocą wywyższaj go, duszo ma,
G                A           D
Uwielbiam Boże, Cię.

       G     D                           A         h
2.Bogaty w miłość gniew oddalasz Panie
       G        D                 A     h
Twe serce miłe wielbię imię Twe
     G                         D                  A                     h
Ze względu na Twą dobroć będę śpiewać Tobie pieśni
G           D                 A           D
Wiele powodów by uwielbiać Cię

                  G              D         A                h
Ref. Duszo ma, Pana chwal, oddaj Bogu cześć,
G              D           A
Świętemu śpiewaj pieśń.
             G               h    G  A    h
Z mocą wywyższaj go, duszo ma,
G                A           D
Uwielbiam Boże, Cię.

   G             D                    A      h
3.Przyjdzie dzień gdy bez sił zostanę
    G          D                A        h
Nadejdzie czas mego końca tu
G              D                    A                  h
Dusza ma będzie już na zawsze Cię uwielbiać
G                   D                      A           D
W wieczności z Tobą piękna zabrzmi pieśń

                  G              D         A                h
Ref. Duszo ma, Pana chwal, oddaj Bogu cześć,
G              D           A
Świętemu śpiewaj pieśń.
             G               h    G  A    h
Z mocą wywyższaj go, duszo ma,
G                A           D
Uwielbiam Boże, Cię.  |x3