Jak zagrać na gitarze Głoś imię Pana – Chwyty i tekst

Głoś imię Pana

*Pobierz tekst z chwytami w PDF

    D            h         e                   G          A     D
1.Głoś imię Pana, Króla Wszechmocy i chwały,
D                     h      e               G                  A   D
Złącz się z chórami niebios, zastępów wspaniałych,
D         G    D                  h                   e
Harfa i róg niech zagra: „Któż jest jak Bóg”!
D               G           A D
By krańce ziemi słyszały.

    D            h         e              G            A D
2.Głoś imię Pana, On twoim losem kieruje,
D                     h         e            G          A  D
Na skrzydłach niesie, jak orzeł się opiekuje,
D                 G      D                    h          e
Daj Mu swą dłoń, w przygodzie zawołaj doń,
D             G              A D
On cię od zła zachowuje.

    D            h         e             G                    A D
3.Głoś imię Pana, razem ze wszystkim co żyje,
D             h               e                 G             A D
On twoim światłem, Jemu niech serce twe bije,
D               G        D                    h                 e
On życiem twym, wdzięczności śpiewaj Mu hymn,
D         G             A D
Teraz i na wieki. Amen.