Jak zagrać na gitarze Psalm 148 (+ aklamacja do Alleluja) – Chwyty i tekst

Psalm 148 (+ aklamacja do Alleluja)

*Pobierz tekst z chwytami + aklamacja w PDF

a || G || F || E a
Ref.
Alleluja /4x

   a                               G                  a
1.Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach,
G           C            G                    a
Na wysokościach cześć niech oddadzą,
F              G       a
Wielbijcie Pana Duchy niebieskie,
a              e                    a
Wielbijcie Pana Jego zastępy.

   a                          G             a
2.Słońce, księżycu wielbijcie Pana,
G                   C      G             a
Gwiazdy świecące wielbijcie Pana,
F             G         a
Niebiosa niebios wielbijcie Pana,
a               e                        a
Wody podniebne wielbijcie Pana.

   a                                  G     a
3.Niech wszyscy wielbią imię Pana,
G            C       G                     a
Bo Jego Słowo stwarza wciąż wszystko,
F            G      a
Bo tylko Jego imię jest wzniosłe,
a                e                          a
Niechaj na wieki brzmi Jego chwała.

   a                  G             a
4.On daje siłę swemu ludowi,
G                 C      G                a
Z prochu podnosi swoich przyjaciół,
F                  G          a
Jest Bogiem bliskim dla Izraela,
a               e                           a
Swoich wybranych On sam umacnia.

   a                                  G           a
5.Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,
G           C      G             a
Jego Synowi, który jest Panem,
F             G       a
Duchowi, który w nas zamieszkuje,
a                         e                     a
Przez wszystkie wieki wieków. Amen.