Jak zagrać na gitarze Raduje się dusza ma – Chwyty i tekst

Raduje się dusza ma

*Pobierz tekst z chwytami w PDF

d
Raduje się dusza ma
d
Wielbi Pana swego
A
Będę Ci śpiewał z całej siły
d
Sławić Cię będę za Twe dzieła
A
Będę Ci śpiewał z całej siły
F
Błogosławić będę Twoje imię
C                      A
Jest miłosierny Pan zastępów
d
Moc Jego ramienia nad swym ludem
A
Pan mój zbawca