Jak zagrać na gitarze Zwycięzca śmierci – Chwyty i tekst

Zwycięzca śmierci

*Pobierz tekst z chwytami w PDF

     E    H7      A      E  A        H7   E
1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
E    H7     A      E   A            H7     E
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.
E              cis      fis                     H7
Naród niewierny trwoży się, przestrasza,
E  H7      cis  E   A H7  E
Na cud Jonasza. Alleluja!

     E   H7      A    E    A            H7      E
2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,
E  H7       A E  A        H7     E
Anioł zstępuje, niewiasty pociesza:
E                 cis      fis                      H7
Patrzcie, mówi im, grób ten próżny został,
E     H7             cis  E    A H7  E
Pan zmartwychpowstał. Alleluja!

    E  H7      A   E    A        H7      E
3. Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,
E     H7           A E   A     H7  E
Gdy Pan, Zbawiciel triumfuje w chwale.
E            cis    fis             H7
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
E       H7    cis E    A H7  E
Nam niesie radość. Alleluja!