Jak zagrać Święty, święty… (część stała mszy świętej) – wersja 1 na gitarze + chwyty

 

Święty, święty… (część stała mszy świętej) – wersja 1

Tekst (Kobiety | Mężczyźni)

Święty, święty, święty | Święty, święty, święty         d-moll
Pan Bóg zastępów | Pan Bóg zastępów                            g-moll
Pełne są niebiosa | Pełne są niebiosa                       C-dur
I ziemia chwały Twojej | I ziemia chwały Twojej       d-moll

Ho-o-o-o-sanna | Hosanna, Hosanna                       d-moll
Na-a wysokości | Na-a wysokości                             g-moll
Błogosławiony | Błogosławiony                                C-dur
Który idzie w imię pańskie | Który idzie w imię pańskie      d-moll

Ho-o-o-o-sanna              d-moll
*(śpiewamy razem)